dimarts, 29 de març de 2011

dimecres, 23 de març de 2011

Activitat 7 individual L'OBSERVACIÓ TÒNIC-POSTURAL

Imatge 1

En aquesta imatge observem un infant en unes condicions econòmiques molt escases, no porta sabates i tot el seu voltant està brut. Aquest infant es troba de peu, en un equilibri estàtic, agafant aigua que goteige d'una màniga, segurament és la màniga que suministra al poblat. Les condicions econòmiques són molt importants pel desenvolupament d'un infant, ja que l'infant de la imatge no té cobertes ni les necessitats bàsiques.
L'expresió de l'infant no està clara, dona la sensació que és trista. Sobre el to muscular, aquest infant té el to muscular de fons, ja que té els músculs en estat de repòs. Sobre la prensió de l'infant, en aquesta edat ja la té assolida, agafa el plat corectament, l'agafa amb la ma dreta, no vol dir que sigui dretà, ja que en aquesta edat la lateralitat no la tenen definida.
Per tot això esmentat, penso que aquest infant té al voltant dels 2 anys


Imatge 2  

En aquesta imatge observem a un infant jugant amb peces de contrucció en una terrasa, la seva condició economica sembla estable,la seva postura és d'ajupit, està en un equilibri dinàmic, ja que l'infant està en moviment per poder agafar i desar les peces de construcció, està molt atent en el que està fent.Utilitza les dues mans simultàneament per poder montar la torre i agafa sense dificultat les peces, vol dir, que té assolida la prensió, però no la lateralitat, ja que en aquesta edat no es té definida. Referent al to muscular parlariem del d'acció, ja que l'infant astà fent una activitat motora i els dòna una certa qualitat de contracció.
Per tot això anomenat, penso que aqueat infant té al voltant dels 18-20 mesos.

Imatge 3

 
En aquesta imatge observem un nadó sentat al terra, amb l'esquena recta i aguantant-se sense mans mirant un conte amb les imatges grans, indica amb el dit de la ma dreta un dibuix referent al conte.La lateralitat no la té determinada. La seva expresió ens demostra felicitat, li agrada les imatges que està veient. Aquest infant té el to muscular de fons, ja que té els músculs en estat de repòs. Sobre la prensió es trova en la 3a etapa, l'adquisició de la conducta d'asseure's i el control muscular li permet el perfeccionament de la conducta d'agafar objectes. L'equilibri és estàtic, ja que l'infant és manté assegut tot sol sense moures. Sobre el nivell econòmic d'aquest infant, penso que és estable, no te cap problema.
Per tot això esmentat aquest infant té al voltant de 8 mesos.

dilluns, 14 de març de 2011

ACTIVITAT 6: Activitats per a l'infant del video

ACTIVITAT A LA LLAR:
L'Activitat que he pensat per dur a terme a casa és Rentar-se les mans,abans i despres de dinar. Abans de dinar farem que la nena es renti les mans a la pica del w.c, sempre ensenyant-li el procés a seguir.
Objectius:
-Reconeixer l'interval que hi ha entre rentarse les mans abans i despres de dinar.
-Diferenciar l'espai on és rente les mans, i, on menge.
-Treballar la periodicitat, tots els dies té que rentar-se les mans.
ACTIVITAT A LA L'ESCOLA BRESSOL:
L'activitats que he pensat per dur a terme a l'escola bressol és l'experimentació amb farina. Posarem una safata d'unes dimensions(30X40), plena de farina i diferents recipients(envàs d'un iogurt, una cullereta,etc). Deixarem la safata a l'abast de la nena per qué ella experimenti amb aquests objectes i amb la farina. Com per exemple: plenar, buidar, etc.
Objectius:
-Observar la trallectòria que segueix la farina al vuidar el got.
-Treballarem el dins i fora en la posició dels objectes.

dissabte, 12 de març de 2011

ACTIVITAT 6 La construcció de l'espai i del temps PART 1

L'ESPAI 
L'infant en tot el seu desemvolupament al llarg de la seva vida té una orientació i una estructuració espacial.

És poden diferenciar en dos etàpes:

-Etapa Perceptiva o sensoriomotor de o-5 anys: es basa en l'experiencia sensorial, manipulativa i les accions del nen. Durant els primers mesos l'infant va experimentant amb el seu cos (espai corporal). L'infant amplia l'espai corporal a l'ambiental.
Amb les relaciuns Topològiques l'infant estableix una relació entre ell i els objectes.
Tipus de relacions Topològiques:
-Contigüitat 
-Separació  
-Succesió    
-Entorn        
De 4-9 mesos coordinació oculo-manual.
Als 9 mesos busca l'objecte que acaba de desapareixer davant d'ell.
De 9-12 mesos s'interesa per la trajectòria que segueix l'objecte que llença quan juga.

-Etapa representativa a partir dels 5 anys:
Amb l'aparició de l'imatje mental i d'aquisisió del llenguatge, l'espai pasa a ser també representatiu.
Descobreix les dos dimensions de l'espai, la llargada i l'amplada. Relacions projectives.
Capacitat de coordinació dels objectes entre si (estructuració).
Linfant ja pot estructurar en l'espai. Dominen les relacions topologiques i també les projectives.
+ de 7 anys domina les relacions mètriques i es troba amb l'espai simbòlic.

EL TEMPS
L'estructuració temporal permet a les persones a coordinar la seva activitat, organitzar la vida quotidiana i comunicar-se amb el mon en que viu.

Sobre les caracteristiques del temps podem trovar:
-L'ordre i la successió: podem diferenciar la nit i el dia.
-La durada: el temps que passa entre el principi i el final d'una acció.
-L'interval: és la durada limitada entre dos activitats.
-La reversibilitat: el temps que passa i no torna mai.
-La velocitat: és el temps que dura el recorregut d'un espai, per fer una acció.
-La periodicitat: fer una acció periodicament.
-El ritme: des de que nèix el nadó, disposa de conductes rítmiques i d'una motricitat rítmica pròpia.

Hi ha tres tipus de temps:
-El temps biològic: són els ritmes del cos, varien segons l'hora, el dia, l'estiu.
-El temps subjectiu o psicològic: el temps no passa igual per a tothom i depén de la persona.
-El temps objectiu: és divideix en fenòmens històrics, religiosos, minuts,hores,mesos,etc...

L'extructuració del temps és divideix en tres fases:
-La fase sensioromotora entre 0 i 2 anys: el nen assimila el temps biològic,amb sensacions de malestar i benestar, i sobretot assimila els ritmes interns del cos.(Adquisició d'elements bàsics).
-La fase representativa: organització d'unes activitats en un temps determinat.Als 2 anys compren la paraula "aviat", als 3 anys compern la paraula "demà", als 4 anys diferencien el matí del migdia i de la nit,i als 5-6 anys aprenen les estacions de l'any.
-A partir dels 7 anys: l'infans es situa en temps objectiu i organitza les accions en aquest temps. Aprén els dies de la setmana, algunes dates del calendari (aniversaris), a llegir l'hora.

dimecres, 2 de març de 2011

ACTIVITAT 5: L'OBSERVACIÓ TÒNIC- POSTURAL

En aquesta primera imatge observem a un infant assegut davant un ordinador, sembla que esta content per l'expresió que té i se ho esta passant d'alló més bé tocant les tecles de l'ordinador, fen servir els dits amb més pressició ja que en aquesta edad té consolidada la pinça formada pel poze i l'índex. L'infant pot mantenir el cap dret i no nessecita les mans per aguantar-se. No hem d'oblidar que la posició asseguda, exigeix molt d'esforç i treball muscular,té tres funcions bases: mantenir el cap dret, la flexió lliure dels malucs i la possibilitat de girar el tronc. En questa edad l'evolució del to és rapida i massiva i domina l'hiportonia. Sense un bon equilibri del cos el nen no podria seure tot sol, parlem d'un equilibri estàtic. Amb aquesta edad la lateralitat no està definida ja que és al voltant dels tres als sis anys quan es determina.

Per tot aixó esmentat, jo penso que aquest infant té al voltant dels 11 mesos. 
En aquesta segona imatge podem veure una nena que s'ha acotxat a agafar una herba del jardí.Com podem veure la prenssió està completament assolida ja que agafa amb els dos dits l'herba. Parlant sobre l'equilibri, podriem dir que aquesta nena el té estàtic i dinàmic, ja que en aqueta edad l'infant fa els primers pasos sense ajuda. La lateralitat d'aquesta nena encara no està definida, però, veiem en la imatge que agafa l'herba amb la ma esquerra.Com la imatge anterior l'evolució del seu to muscular és ràpida i massiva. L'equilibri es molt important durant el desenvolupament psicomotor.
Jo diria que aquesta nena té al voltant dels 15 mesos.
En aquesta tercera imatge podem veure un nen assegut que està escrivin o dibuixant  en un paper damunt d'una taula, la postura del nen és recta no li fa falta un respaldo de la cadira per aguantar-se tot recte. Sobre el to muscular l'infant podrie relaxar voluntariament la tensió muscular. Si parlem de la prenssió podriem dir que aquest nen ja agafa correctament el llapis, vol dir que la té assolida. En aquesta edad, (parlant de l'equilibri) el nen ja pot fer molts moviments més coordinats, pujar i baixar escales, fer girs, etc.Sobre el control de la lateralitat, crec que ja la té definida, és dretà, agafa el llapis amb la dreta amb molta naturalitat.

Penso que aquest nen té al voltant dels 6 anys.