diumenge, 24 d’abril de 2011

ACTIVITAT 9: Activitat d'avaluació de la memòria

NOM:  TREBALLEM LA MEMÒRIA

EDAT:  22 mesos

MATERIAL: El conte de Sant Jordi.

OBJECTIUS:
         -Identificar els personatges del conte.
         -Interactuar amb el docent, fen referència al conte.
         -Memoritzar accions del conte.

CONTINGUTS: Conte

DURADA: 30 minuts.

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:
Explicarem el conte de Sant Jordi durant una setmana. L'últim dia de la setmana valorarem la comprenció i la memòria de l'infant , fent-li diferents preguntes com:
Quin és l'animal protagonista del conte?
Sant Jordi anava damunt d'un gos o d'un cavall?
Qui va anar ha rescatar a la princesa?
De quin color era el drac groc o verd?
Amb aquestes preguntes que li em formulat, valorarem la capacitat de memòria de l'infant.ACTIVITAT 9- GRUPAL


La actividad que hemos decidido dentro de  nuestro grupo a sido la de  LOS ANIMALES

Nombre de la actividat: Los animales
Edat: 23 meses.
Espacio: Casa.
Material: Cuento, animales, música.

Objectivos:
-Identificar los sonidos de los animales.
-Nombrar los nombres de los animales.
-Memorizar los nombres de los animales.
-Imitar el sonido de los animales.

Desarrollo de la actividad:
 Nos sentaremos en un lugar adecuado con Laia, luego le explicare  un cuento de animales mostrandole  y nombrandole  cada animal repetidas veces, seguidamente escucharemos la canción ”los animales”, dónde se escucha el mugido de la vaca, el ladrido del perro  y el maullido del gato; varias veces hasta que reconozca el  sonido que produce los animales y los pueda imitar.
Para reforzar las dos actividades y evaluar lo aprendido,  le facilitaremos diferentes  juguetes de animales , luego mostraremos y preguntaremos el nombre y sonido de cada animal.
¿Qué animal  és?
¿Cómo hace la vaca?


ITEMS
NUNCA
ALGUNA VEZ
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
OBSERVACIONES
Identifica los sonidos de los animales.

Nombra los animales.

Memoriza el nombre de los animales.

Imita el sonido de los animales.dissabte, 9 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8: Desenvolupament intel·lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys.

LA INTEL·LIGÈNCIA SENSORIOMOTRIU DE 0-2 ANYS

1-Per a Piaget, el punt de partida del nounat són els reflexos, que constitueixen la base a
 partir de la qual es construeix la seva intel·ligència.


2-Els esquemes reflexos es prolonga en esquemes actius que incorporen objectes nous, en funció de l'experiència.

3- És el moment de les primeres accions anticipatòries, preparen la intel·ligència.

4-L'infant efectua reaccions circulars primàries, que són accions centrades en el seu propi cos en un intent de reproduir uns efectes que inicialment a produït per atzar. No hi ha imitació propiament dita, però si contagi.

5-Les reaccions circulars secundàries prolongen directament les RCP(relació circular primària) i tendeixen a la repetició d'esquemes coneguts aplicats al mon exterior.

6-No hi ha permanència d'objecte, però es comencen a trobar indicis clars de la conduta de buscar i demostrar habilitat per trobar un objecte parcialment amagat.

7-Hi ha una gran diferència entre aquest estadi i els anteriors, la coordinació de dos esquemes en un acte únic amb l'objectiu d'aconseguir un fi no directament accessible al subjecte en un primer moment.

8-Té més interes pels objectes en si i s'acomoda més als objectes.

9-Hi ha una participació activa de l'infant en el seu desenvolupament cognitiu, en el seu coneixement. L'infant hi participa activament a través de les seves reaccions terciàries, accions centrades en el medi que ell repeteix introduint-hi modificacions per experimentar-ne els efectes i comprovar-ne els resultats.

10-La invenció és la reorganització ràpida dels esquemes construïts a les etapes precedents. L'acció directa sobre els objectes per solucionar problemes és substituïda per la invenció, abans era per assaig i error.


LA INTEL·LIGÈNCIA PREOPERATÒRIA DE 2-6 ANYS

1-De les 5 fites a escollir d'aquest apartat, penso que és important l'Egocentrisme,ja que l'infant té que diferenciar el món interior de l'exterior, l'infant està centrat en si mateix i per això te més dificultat.Comença adquirir vocavulari però té dificultat en l'us correcte de possessius.
2-Manifestacions de la funció simbòlica o semiòtica: El joc simbòlic, la imitació diferida (és la imitació sense la presència del model), la imatge mental (és interna i prové d'una imitació interioritzada), el dibuix (el dibuix de l'imitació de la realitat s'inicia generalment al voltant dels 3-4 anys) i el llenguatge (és el nivell maxim de representació.
3-Conceptes primitius: són nocions que l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu que adquireix, és refereix al concepte particular familiar no al universal del que forma part.
4-Pensament intuïtiu: augmenta la coordinació de les relacions representatives, per la qual el raonament aconsegueix un grau progresiu de reversibilitat.
5-Adquisició d'invariants: Identitats: l'infant des de molt petit capta algunes invariants per poder reconèixer els objectes, però no pot captar la noció de quantitat.
Funcions: L'infant és capaç d'apreciar la relació o influència entre dos fets (una cosa passa perquè depent d'altra).

divendres, 8 d’abril de 2011

ACTIVITAT 7 (GRUPAL): OBSERVACIÓ TÒNIC-POSTURAL

Aquets són els comentaris que emb triat per fer l'activitat grupal.

En aquesta imatge podem observar una nena de color.Es troba al carrer, observem que va vestida amb un vestit estampat roig. El seu voltant esta mullat. Ella subjecta un vol d'alumini amb la mà dreta. Aquest vol el condueix sota un goteix d'aigua, amb la intenció de plenar-lo. Amb aquest acte podem dir que la nena té la pinça completament assolida, ja i que pot agafar el vol i mantenir-lo firme sense cap dificultat, dona la sensació que aquest acte no és la primera vegada que el dur a terme, sinó que ho ha fet més d'una vegada. Si ens fixem en la seva musculatura observem que manté el cos en tensió ja i que el seu cos esta concentrat en plena el vol d'aigua. L'equilibri el té asumit, en aquest cas ens referim a l'estàtic. En quan a la lateralitat penso que no la té assolida però tot i això la nena predomina amb la mà dreta, que és amb la mà que està agafant el vol. Segons tots aquests arguments sol em cal dir que l'edat en la que es troba la nena són els 3- 4 anys.
En aquesta imatge observem un nen, que es troba ajupit i està jugant amb uns encaixables. Observem que el nen subjecta la torre amb la mà esquerra i encaixa una peça amb la mà dreta. Segons aquesta observació puc dir que el nen no té definida la lateralitat ja i que utilitza una mà com l'altra. Tot i així cal dir que la pinça la té totalment definida. Gràcies  a la postura del nen podem dir que es capaç de caminar per ell sol sense necessitar l'ajuda de ningú. En quan a l'equilibri podem dir que és estàtic ja i que es pot mantenir ajupit i fer la torre sense balancejar-se ni caure. Per aquests motius dic que l'infant té entre 18-20 mesos.En aquesta imatge observem un nen que es troba assegut al terra amb un llibre recolzat en els genolls i intenta pasar les fulles i ho aconsegueix. Es mante assegut sense cap dificultat, així doncs podem dir que l'equilibri és estàtic i el té assolit. Podem dir que la pinça la té assolida. La lateralitats encara no la té definida però observem que utilitza la mà dreta. Així doncs penso que l'infant té entre 8 i 10 mesos.

divendres, 1 d’abril de 2011

Conclució de les activitats del video

Sobre les activitats expresades anteriorment al blogger, penso que totes les activitats estan bé.
 De totes elles, crec que les dos activitats més adecuades són les que em escollit i hem exposat.