diumenge, 24 d’abril de 2011

ACTIVITAT 9: Activitat d'avaluació de la memòria

NOM:  TREBALLEM LA MEMÒRIA

EDAT:  22 mesos

MATERIAL: El conte de Sant Jordi.

OBJECTIUS:
         -Identificar els personatges del conte.
         -Interactuar amb el docent, fen referència al conte.
         -Memoritzar accions del conte.

CONTINGUTS: Conte

DURADA: 30 minuts.

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:
Explicarem el conte de Sant Jordi durant una setmana. L'últim dia de la setmana valorarem la comprenció i la memòria de l'infant , fent-li diferents preguntes com:
Quin és l'animal protagonista del conte?
Sant Jordi anava damunt d'un gos o d'un cavall?
Qui va anar ha rescatar a la princesa?
De quin color era el drac groc o verd?
Amb aquestes preguntes que li em formulat, valorarem la capacitat de memòria de l'infant.ACTIVITAT 9- GRUPAL


La actividad que hemos decidido dentro de  nuestro grupo a sido la de  LOS ANIMALES

Nombre de la actividat: Los animales
Edat: 23 meses.
Espacio: Casa.
Material: Cuento, animales, música.

Objectivos:
-Identificar los sonidos de los animales.
-Nombrar los nombres de los animales.
-Memorizar los nombres de los animales.
-Imitar el sonido de los animales.

Desarrollo de la actividad:
 Nos sentaremos en un lugar adecuado con Laia, luego le explicare  un cuento de animales mostrandole  y nombrandole  cada animal repetidas veces, seguidamente escucharemos la canción ”los animales”, dónde se escucha el mugido de la vaca, el ladrido del perro  y el maullido del gato; varias veces hasta que reconozca el  sonido que produce los animales y los pueda imitar.
Para reforzar las dos actividades y evaluar lo aprendido,  le facilitaremos diferentes  juguetes de animales , luego mostraremos y preguntaremos el nombre y sonido de cada animal.
¿Qué animal  és?
¿Cómo hace la vaca?


ITEMS
NUNCA
ALGUNA VEZ
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
OBSERVACIONES
Identifica los sonidos de los animales.

Nombra los animales.

Memoriza el nombre de los animales.

Imita el sonido de los animales.dissabte, 9 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8: Desenvolupament intel·lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys.

LA INTEL·LIGÈNCIA SENSORIOMOTRIU DE 0-2 ANYS

1-Per a Piaget, el punt de partida del nounat són els reflexos, que constitueixen la base a
 partir de la qual es construeix la seva intel·ligència.


2-Els esquemes reflexos es prolonga en esquemes actius que incorporen objectes nous, en funció de l'experiència.

3- És el moment de les primeres accions anticipatòries, preparen la intel·ligència.

4-L'infant efectua reaccions circulars primàries, que són accions centrades en el seu propi cos en un intent de reproduir uns efectes que inicialment a produït per atzar. No hi ha imitació propiament dita, però si contagi.

5-Les reaccions circulars secundàries prolongen directament les RCP(relació circular primària) i tendeixen a la repetició d'esquemes coneguts aplicats al mon exterior.

6-No hi ha permanència d'objecte, però es comencen a trobar indicis clars de la conduta de buscar i demostrar habilitat per trobar un objecte parcialment amagat.

7-Hi ha una gran diferència entre aquest estadi i els anteriors, la coordinació de dos esquemes en un acte únic amb l'objectiu d'aconseguir un fi no directament accessible al subjecte en un primer moment.

8-Té més interes pels objectes en si i s'acomoda més als objectes.

9-Hi ha una participació activa de l'infant en el seu desenvolupament cognitiu, en el seu coneixement. L'infant hi participa activament a través de les seves reaccions terciàries, accions centrades en el medi que ell repeteix introduint-hi modificacions per experimentar-ne els efectes i comprovar-ne els resultats.

10-La invenció és la reorganització ràpida dels esquemes construïts a les etapes precedents. L'acció directa sobre els objectes per solucionar problemes és substituïda per la invenció, abans era per assaig i error.


LA INTEL·LIGÈNCIA PREOPERATÒRIA DE 2-6 ANYS

1-De les 5 fites a escollir d'aquest apartat, penso que és important l'Egocentrisme,ja que l'infant té que diferenciar el món interior de l'exterior, l'infant està centrat en si mateix i per això te més dificultat.Comença adquirir vocavulari però té dificultat en l'us correcte de possessius.
2-Manifestacions de la funció simbòlica o semiòtica: El joc simbòlic, la imitació diferida (és la imitació sense la presència del model), la imatge mental (és interna i prové d'una imitació interioritzada), el dibuix (el dibuix de l'imitació de la realitat s'inicia generalment al voltant dels 3-4 anys) i el llenguatge (és el nivell maxim de representació.
3-Conceptes primitius: són nocions que l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu que adquireix, és refereix al concepte particular familiar no al universal del que forma part.
4-Pensament intuïtiu: augmenta la coordinació de les relacions representatives, per la qual el raonament aconsegueix un grau progresiu de reversibilitat.
5-Adquisició d'invariants: Identitats: l'infant des de molt petit capta algunes invariants per poder reconèixer els objectes, però no pot captar la noció de quantitat.
Funcions: L'infant és capaç d'apreciar la relació o influència entre dos fets (una cosa passa perquè depent d'altra).

divendres, 8 d’abril de 2011

ACTIVITAT 7 (GRUPAL): OBSERVACIÓ TÒNIC-POSTURAL

Aquets són els comentaris que emb triat per fer l'activitat grupal.

En aquesta imatge podem observar una nena de color.Es troba al carrer, observem que va vestida amb un vestit estampat roig. El seu voltant esta mullat. Ella subjecta un vol d'alumini amb la mà dreta. Aquest vol el condueix sota un goteix d'aigua, amb la intenció de plenar-lo. Amb aquest acte podem dir que la nena té la pinça completament assolida, ja i que pot agafar el vol i mantenir-lo firme sense cap dificultat, dona la sensació que aquest acte no és la primera vegada que el dur a terme, sinó que ho ha fet més d'una vegada. Si ens fixem en la seva musculatura observem que manté el cos en tensió ja i que el seu cos esta concentrat en plena el vol d'aigua. L'equilibri el té asumit, en aquest cas ens referim a l'estàtic. En quan a la lateralitat penso que no la té assolida però tot i això la nena predomina amb la mà dreta, que és amb la mà que està agafant el vol. Segons tots aquests arguments sol em cal dir que l'edat en la que es troba la nena són els 3- 4 anys.
En aquesta imatge observem un nen, que es troba ajupit i està jugant amb uns encaixables. Observem que el nen subjecta la torre amb la mà esquerra i encaixa una peça amb la mà dreta. Segons aquesta observació puc dir que el nen no té definida la lateralitat ja i que utilitza una mà com l'altra. Tot i així cal dir que la pinça la té totalment definida. Gràcies  a la postura del nen podem dir que es capaç de caminar per ell sol sense necessitar l'ajuda de ningú. En quan a l'equilibri podem dir que és estàtic ja i que es pot mantenir ajupit i fer la torre sense balancejar-se ni caure. Per aquests motius dic que l'infant té entre 18-20 mesos.En aquesta imatge observem un nen que es troba assegut al terra amb un llibre recolzat en els genolls i intenta pasar les fulles i ho aconsegueix. Es mante assegut sense cap dificultat, així doncs podem dir que l'equilibri és estàtic i el té assolit. Podem dir que la pinça la té assolida. La lateralitats encara no la té definida però observem que utilitza la mà dreta. Així doncs penso que l'infant té entre 8 i 10 mesos.

divendres, 1 d’abril de 2011

Conclució de les activitats del video

Sobre les activitats expresades anteriorment al blogger, penso que totes les activitats estan bé.
 De totes elles, crec que les dos activitats més adecuades són les que em escollit i hem exposat.

dimarts, 29 de març de 2011

dimecres, 23 de març de 2011

Activitat 7 individual L'OBSERVACIÓ TÒNIC-POSTURAL

Imatge 1

En aquesta imatge observem un infant en unes condicions econòmiques molt escases, no porta sabates i tot el seu voltant està brut. Aquest infant es troba de peu, en un equilibri estàtic, agafant aigua que goteige d'una màniga, segurament és la màniga que suministra al poblat. Les condicions econòmiques són molt importants pel desenvolupament d'un infant, ja que l'infant de la imatge no té cobertes ni les necessitats bàsiques.
L'expresió de l'infant no està clara, dona la sensació que és trista. Sobre el to muscular, aquest infant té el to muscular de fons, ja que té els músculs en estat de repòs. Sobre la prensió de l'infant, en aquesta edat ja la té assolida, agafa el plat corectament, l'agafa amb la ma dreta, no vol dir que sigui dretà, ja que en aquesta edat la lateralitat no la tenen definida.
Per tot això esmentat, penso que aquest infant té al voltant dels 2 anys


Imatge 2  

En aquesta imatge observem a un infant jugant amb peces de contrucció en una terrasa, la seva condició economica sembla estable,la seva postura és d'ajupit, està en un equilibri dinàmic, ja que l'infant està en moviment per poder agafar i desar les peces de construcció, està molt atent en el que està fent.Utilitza les dues mans simultàneament per poder montar la torre i agafa sense dificultat les peces, vol dir, que té assolida la prensió, però no la lateralitat, ja que en aquesta edat no es té definida. Referent al to muscular parlariem del d'acció, ja que l'infant astà fent una activitat motora i els dòna una certa qualitat de contracció.
Per tot això anomenat, penso que aqueat infant té al voltant dels 18-20 mesos.

Imatge 3

 
En aquesta imatge observem un nadó sentat al terra, amb l'esquena recta i aguantant-se sense mans mirant un conte amb les imatges grans, indica amb el dit de la ma dreta un dibuix referent al conte.La lateralitat no la té determinada. La seva expresió ens demostra felicitat, li agrada les imatges que està veient. Aquest infant té el to muscular de fons, ja que té els músculs en estat de repòs. Sobre la prensió es trova en la 3a etapa, l'adquisició de la conducta d'asseure's i el control muscular li permet el perfeccionament de la conducta d'agafar objectes. L'equilibri és estàtic, ja que l'infant és manté assegut tot sol sense moures. Sobre el nivell econòmic d'aquest infant, penso que és estable, no te cap problema.
Per tot això esmentat aquest infant té al voltant de 8 mesos.

dilluns, 14 de març de 2011

ACTIVITAT 6: Activitats per a l'infant del video

ACTIVITAT A LA LLAR:
L'Activitat que he pensat per dur a terme a casa és Rentar-se les mans,abans i despres de dinar. Abans de dinar farem que la nena es renti les mans a la pica del w.c, sempre ensenyant-li el procés a seguir.
Objectius:
-Reconeixer l'interval que hi ha entre rentarse les mans abans i despres de dinar.
-Diferenciar l'espai on és rente les mans, i, on menge.
-Treballar la periodicitat, tots els dies té que rentar-se les mans.
ACTIVITAT A LA L'ESCOLA BRESSOL:
L'activitats que he pensat per dur a terme a l'escola bressol és l'experimentació amb farina. Posarem una safata d'unes dimensions(30X40), plena de farina i diferents recipients(envàs d'un iogurt, una cullereta,etc). Deixarem la safata a l'abast de la nena per qué ella experimenti amb aquests objectes i amb la farina. Com per exemple: plenar, buidar, etc.
Objectius:
-Observar la trallectòria que segueix la farina al vuidar el got.
-Treballarem el dins i fora en la posició dels objectes.

dissabte, 12 de març de 2011

ACTIVITAT 6 La construcció de l'espai i del temps PART 1

L'ESPAI 
L'infant en tot el seu desemvolupament al llarg de la seva vida té una orientació i una estructuració espacial.

És poden diferenciar en dos etàpes:

-Etapa Perceptiva o sensoriomotor de o-5 anys: es basa en l'experiencia sensorial, manipulativa i les accions del nen. Durant els primers mesos l'infant va experimentant amb el seu cos (espai corporal). L'infant amplia l'espai corporal a l'ambiental.
Amb les relaciuns Topològiques l'infant estableix una relació entre ell i els objectes.
Tipus de relacions Topològiques:
-Contigüitat 
-Separació  
-Succesió    
-Entorn        
De 4-9 mesos coordinació oculo-manual.
Als 9 mesos busca l'objecte que acaba de desapareixer davant d'ell.
De 9-12 mesos s'interesa per la trajectòria que segueix l'objecte que llença quan juga.

-Etapa representativa a partir dels 5 anys:
Amb l'aparició de l'imatje mental i d'aquisisió del llenguatge, l'espai pasa a ser també representatiu.
Descobreix les dos dimensions de l'espai, la llargada i l'amplada. Relacions projectives.
Capacitat de coordinació dels objectes entre si (estructuració).
Linfant ja pot estructurar en l'espai. Dominen les relacions topologiques i també les projectives.
+ de 7 anys domina les relacions mètriques i es troba amb l'espai simbòlic.

EL TEMPS
L'estructuració temporal permet a les persones a coordinar la seva activitat, organitzar la vida quotidiana i comunicar-se amb el mon en que viu.

Sobre les caracteristiques del temps podem trovar:
-L'ordre i la successió: podem diferenciar la nit i el dia.
-La durada: el temps que passa entre el principi i el final d'una acció.
-L'interval: és la durada limitada entre dos activitats.
-La reversibilitat: el temps que passa i no torna mai.
-La velocitat: és el temps que dura el recorregut d'un espai, per fer una acció.
-La periodicitat: fer una acció periodicament.
-El ritme: des de que nèix el nadó, disposa de conductes rítmiques i d'una motricitat rítmica pròpia.

Hi ha tres tipus de temps:
-El temps biològic: són els ritmes del cos, varien segons l'hora, el dia, l'estiu.
-El temps subjectiu o psicològic: el temps no passa igual per a tothom i depén de la persona.
-El temps objectiu: és divideix en fenòmens històrics, religiosos, minuts,hores,mesos,etc...

L'extructuració del temps és divideix en tres fases:
-La fase sensioromotora entre 0 i 2 anys: el nen assimila el temps biològic,amb sensacions de malestar i benestar, i sobretot assimila els ritmes interns del cos.(Adquisició d'elements bàsics).
-La fase representativa: organització d'unes activitats en un temps determinat.Als 2 anys compren la paraula "aviat", als 3 anys compern la paraula "demà", als 4 anys diferencien el matí del migdia i de la nit,i als 5-6 anys aprenen les estacions de l'any.
-A partir dels 7 anys: l'infans es situa en temps objectiu i organitza les accions en aquest temps. Aprén els dies de la setmana, algunes dates del calendari (aniversaris), a llegir l'hora.

dimecres, 2 de març de 2011

ACTIVITAT 5: L'OBSERVACIÓ TÒNIC- POSTURAL

En aquesta primera imatge observem a un infant assegut davant un ordinador, sembla que esta content per l'expresió que té i se ho esta passant d'alló més bé tocant les tecles de l'ordinador, fen servir els dits amb més pressició ja que en aquesta edad té consolidada la pinça formada pel poze i l'índex. L'infant pot mantenir el cap dret i no nessecita les mans per aguantar-se. No hem d'oblidar que la posició asseguda, exigeix molt d'esforç i treball muscular,té tres funcions bases: mantenir el cap dret, la flexió lliure dels malucs i la possibilitat de girar el tronc. En questa edad l'evolució del to és rapida i massiva i domina l'hiportonia. Sense un bon equilibri del cos el nen no podria seure tot sol, parlem d'un equilibri estàtic. Amb aquesta edad la lateralitat no està definida ja que és al voltant dels tres als sis anys quan es determina.

Per tot aixó esmentat, jo penso que aquest infant té al voltant dels 11 mesos. 
En aquesta segona imatge podem veure una nena que s'ha acotxat a agafar una herba del jardí.Com podem veure la prenssió està completament assolida ja que agafa amb els dos dits l'herba. Parlant sobre l'equilibri, podriem dir que aquesta nena el té estàtic i dinàmic, ja que en aqueta edad l'infant fa els primers pasos sense ajuda. La lateralitat d'aquesta nena encara no està definida, però, veiem en la imatge que agafa l'herba amb la ma esquerra.Com la imatge anterior l'evolució del seu to muscular és ràpida i massiva. L'equilibri es molt important durant el desenvolupament psicomotor.
Jo diria que aquesta nena té al voltant dels 15 mesos.
En aquesta tercera imatge podem veure un nen assegut que està escrivin o dibuixant  en un paper damunt d'una taula, la postura del nen és recta no li fa falta un respaldo de la cadira per aguantar-se tot recte. Sobre el to muscular l'infant podrie relaxar voluntariament la tensió muscular. Si parlem de la prenssió podriem dir que aquest nen ja agafa correctament el llapis, vol dir que la té assolida. En aquesta edad, (parlant de l'equilibri) el nen ja pot fer molts moviments més coordinats, pujar i baixar escales, fer girs, etc.Sobre el control de la lateralitat, crec que ja la té definida, és dretà, agafa el llapis amb la dreta amb molta naturalitat.

Penso que aquest nen té al voltant dels 6 anys.


dilluns, 10 de gener de 2011

unitat formativa 2. proposta grupal

l voltant de les 4 setmanes el coll ancara és dèbil,i el cap li cau si no se li subjecta.Si està de cap per avall aixeca la barbeta uns segons.
 
 •        Entre els 3, 4 i 5 mesos mantenint-li el cos en posició erecta, sosté el cap durant més de 10 segons. Als 5 mesos aguanta completament el cap.


 •          Dels 5 als 7 mesos es gira tot sol passant de bocaterrosa a panxa enlaire i a la inversa.


 • ·         Dels 7 als 9 mesos es manté assegut sense ajudar-se de les mans més de 10 segons.


 •          Dels 9 als 11 mesos es desplaça sol per el terra reptant, a culades o a quatre grapes.
 • ·         Dels 10 als 12 mesos s'alça sol agafant-se a un suport. • .         Dels 13 als 15 mesos camina tot sol un mínim de 10 passes.


 • ·         Dels 18 als 20 mesos puja i baixa els graons donant-li la mà.

 • ·         Dels 20 als 22 camina assegut en un tricicle sense pedals. • ·         Dels 22 als 24 comença a córrer lliurement. • ·         A partir dels 24 mesos primers gargots. • ·         A partir dels 30 mesos comença a saltar amb els dos peus junts cap a dalt.

 • L’infant durant el primer semestre del tercer any de vida(24-36 mesos):
-Amassa la plastilina amb les mans sense construir res.
-Acció de punxar amb el punxó,sense silutejar cap figura ni seguir cap traçat.
-Acció d’enfilar
-Acció d’entomar
-Tallar paper amb les tisores sense control ni límit.
 • L’infant durant el segon semestre del tercer any de vida(30-36 mesos):
-Fa traços verticals i horitzontals sense control ni limits i sense agafar bé el llapis.
-Contrueix un pont imitant un model.
-Copia un cercle.
 -Acció de cargolar.
-Contrueix una torre de sis tubs.
-Acció de desembolicar, sense estripar el paper.

diumenge, 9 de gener de 2011

Activitat 4 de la UF2: L'observació del moviment

La primera imatge:
És un nadó que està damunt d'un llit, sembla que acava de sortir del seu bany diari, es veu molt tranquil.
Fa l'acció d'agafar-se els peus amb les mans.
Al voltant del sisè mes la prensió la realitza amb el palmell de la mà i els dits.
Cap al setè i el vuitè mes el colze és fa més flexible, encara que domina l'acció de l'espatlla.
Per tot aixó esmentat jo crec que aquest nadó té de 6 a 8 mesos.La segona imatge:
És un nadó que es desplaça per ell sol. Ha descobert la seva autonomia i vol explorar per ell mateix els espais.
La facultat de gatejar represnta una funció de desembolupament molt precisa.
Gatega coordinant mans i peus.Aquesta etapa evolutiva està entre els 9 i els 11 mesos.La tercera imatge:
És una nena que està apunt de esopar pitzza.
Té el cap arropengat a la ma i es tapa amb un ull, la seva expresió no és de estar enfadada ni trista, sembla una expresió de vergonya o que amaga algo que no vol dir.
Sap sopar tota sola.
 Jo crec que té al voltant de 4 anys.


La quarta imatge:
Són dos nens de colors de 2 i 3 anys sentats al terra , estan experimentant amb el menjar, es veu clar que no tenen els mateixos habits que nosaltres. No tenen tan desenvolupada la psicomotricitat fina com nosaltres. 
No utilitzen cuberts ni altres eines per desenvolupar els moviments fins. Teoricament  amb aquesta edad els nens ja saben menjar sols amb els cuberts .